Suomi.fi-palveluväylän esittely- ja koulutusmateriaalit

Sivustolle kootaan Suomi.fi-palveluväylän esittelymateriaalia yleisiä info- ja koulutustilaisuuksia varten. Materiaalien tulostaminen pdf:ksi onnistuu Chrome selaimella ja tulostamalla selaimesta PDF:n (Print -> Save as PDF -> Save).

Koulutukset

Esitysmateriaalit aihealueittain

Ohjeita kouluttajille materiaalin käyttämiseen ja päivittämiseen